Novosti

Kathrein Mobile Communication Antennas – Evolution and Superintegration 22. 06. 2017.

Samo jedna antena za više bezičnih tehnologija, visok stepen integracije...Više na...

Kathrein In-Building Wireless Solutions – DAS 22. 06. 2017.

Sve o Kathrein pasivnim DAS sistemima možete pogledati na sledećem linku: Kathrein…

Kathrein DAB(+) Solutions 22. 06. 2017.

Više informacija o Kathrein Umbrella rešenjima pogledajte na ovom link-u: Kathrein…

Kathrein Broadcast Solutions – reference 22. 06. 2017.

Više od 60 godina Kathrein je vodeći proizvođač antena i antenskih sistema širom sveta. Više o Kathrein rešenjima za emisione sisteme možete potražiti…

Kathrein Smart Monitoring 22. 06. 2017.

Kathrein Smart Monitoring sistem meri sve važne parametre emisionih komponenti u realnom vremenu i upoređuje ih sa referentnim vrednostima...

Kathrein Base Station Antennas – Reliable wind load calculation 22. 02. 2017.

Jedan od najvaznijih parametara pri dimenzionisanju antena je wind load (opterećenje vetrom.) jer direktno utiče na trajnost i stabilnost antena. Detaljnije…