Zračeći kablovi

Kompanija Kabelwerk Eupen Ag je danas jedan od svjetskih lidera u proizvodnji kablova u Europi, u čijoj ponudi se nalazi širok spektar kablova izuzetnih električnih i mehaničkih karakteristika. Pored proizvodnje koaksijalnih kablova, kompanija Eupen se ističe i po širokoj ponudi kvalitetnih zračećih kablova, koji ispunjavaju visoke standarde tržišta.

Jedan od poslovnih suradnika, sa kojima kompanija Eupen već duži niz godina uspešno surađuje, je i Panos inženjering, koji u svojoj ponudi nudi širok spektar Eupen zračećih kablova.

Zračeći kablovi

Zračeći kablovi
  • Prijenosna linija i antena – istovremeno
  • U velikim građevinskim objektima, tunelima, podzemnoj željeznici, rudnicima…
  • Za FM, VHF, TETRA, TETRAPOL, TDMA, CDMA, W-CDMA, PCN, PCS, GSM, GSM-R, UMTS, LTE, WLAN,  WiFi…
  • tipovi zračećih kablova:
    • CMC (Coupled Mode) kablovi – dizajnirani su za unutarnji prostor
    • LSC (Leaky Section) kablovi – najbolje performanse do 1 GHz
    • RMC (Radiated Mode) kablovi – dizajnirane za opseg do 6GHz

Uputstvo za instalaciju zračećih kablova

Uputstvo za instalaciju zračećih kablova