Anritsu

Kompanija Anritsu je japanska multinacionalna korporacija na tržištu u području telekomunikacija. Pored pružanja IP mrežnih riješenja, opreme za kontrolu prehrambenih i farmaceutskih proizvoda i preciznih mjernih instrumenata za elektroničke komponente, ova kompanija nudi napredna bežična, optička, digitalna i IP test riješenja za opremu, module i elektroničke komponente u komunikacijskim sistemima. Da bi odgovorio na potrebe modernog društva, Anritsu je razvio posebne tehnologije mijerenja u različitim područjima industrije kao što su mobilni terminali, optičke komunikacijske mreže, super-high-speed optičke komunikacijske mreže, elektronske komponente u automobilskoj industriji, elektronske komponente u  industriji inteligentnih kućnih aparata.

Panos inženjering nudi širok spektar Anritsu naprednih bežičnih, optičkih, digitalnih i IP testnih proizvoda za opremu, telefone, module i elektronske komponente u komunikacionim sistemima.