Kathrein Base Station Antennas – Reliable wind load calculation

Kathrein Base Station Antennas – Reliable wind load calculation

Jedan od najvažnijih parametara dimenzioniranja antena je wind load ( vjetar opterećenja), što izravno utječe na njegovu stabilnost i trajnost. Za više detalja o utjecaju i princip određivanja opterećenja vjetrom molimo slijedite sljedećoj vezi: Base Station Antennas – Reliable wind load calculation