Kathrein Smart Monitoring

Kathrein Smart Monitoring

Kathrein Smart Monitoring sustav mjeri sve važne parametre emisijskih komponenti u realnom vremenu i uspoređuje ih s referentnim vrijednostima