E Band radio

Siklu Communication Ltd, kompanija sa preko 30 priznatih patenata i sa preko 13500 EtherHaul E-band jedinica prodatih širom sveta, nametnula se kao svetski lider na polju bežičnih mreža milimetarskih talasnih dužina.

Siklu E-band uređaji (70/80GHz) sa gigabitnim protokom i V-band (60GHz) radio uređaji, predstavljaju najekonomičnije i najpouzdanije rešenje na polju bežičnih veza između dve tačke (‘’point to point’’) kratkog dometa. Korišćenje E band spektra od 71-76 GHz, 81-86 GHz i 92-95 GHz omogućio je protok reda Gbps bez korišćenja dodatne radio opreme, na udaljenostima od nekoliko kilometara.

Primenom silikonske tehnologije i EtherHaul rešenja, Siklu je uspeo da postigne veću pouzdanost, bolje perfomanse, manje dimenzije samog uređaja, kao i nižu cenu proizvoda. Laka i jednostavna montaža, integracija u postojeće mreže, eko dizajn, nesmetan rad u svim klimatskim uslovima, predstavljaju još neke od pogodnosti koje ovu kompaniju svrstavaju u sam vrh na svetskom tržištu.

Panos inženjering je ovlašćeni distributer kompletnog prodajnog asortimana firme Siklu na teritoriji  Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Kosova. 

ETHERHAUL-1200 E-BAND RADIO

ETHERHAUL-1200 E-BAND RADIO
 • Gbps protok, TDD – podržava LTE, LTE-A komunikaciju
 • Visoka pouzdanost i perfomanse u svim vremenskim uslovima
 • Radni opseg 71-76 GHz
 • Asimetrična konfiguracija kapaciteta
 • Potpuno silikonski dizajn – niska cena
 • Niska potrošnja energije
 • Male težine i dimenzija (31 cm u prečniku)
 • Carrier Ethernet funkcija
 • Laka integracija u postojeće mreže
 • Ekološki dizajn
 • Brza i jednostavna montaža i puštanje u rad

ETHERHAUL-1200TL E-BAND RADIO

ETHERHAUL-1200TL E-BAND RADIO
 • Najbolji odnos cena/Mbps
 • 700 Mbps protoka , TDD
 • Asimetrična konfiguracija kapaciteta
 • Brza i jednostavna montaža i puštanje u rad
 • Potpuno silikonski dizajn – niska cena
 • Visoka pouzdanost i perfomanse u svim vremenskim uslovima
 • Male težine i dimenzija (31 cm u prečniku)
 • Radni opseg 71-76/81-86 GHz

ETHERHAUL-1200F E-BAND RADIO

ETHERHAUL-1200F E-BAND RADIO
 • Radni opseg 71-76 GHz , 81-86 GHz
 • Gigabit Full Duplex, FDD protok
 • podržava LTE, LTE-A komunikaciju
 • Male težine i dimenzija (31 cm u prečniku)
 • Carrier Ethernet funkcija
 • Brza i jednostavna montaža i puštanje u rad
 • Visoka pouzdanost i perfomanse u svim vremenskim uslovima
 • Potpuno silikonski dizajn – niska cena
 • Povezivanje u kaskadu, G.8032 prsten ili petlju.

ETHERHAUL-1200FX E-BAND RADIO

ETHERHAUL-1200FX E-BAND RADIO
 • Najbolji odnos cena/Mbps
 • Gbps protok
 • Radni opseg 71-76 GHz , 81-86 GHz
 • Visoka pouzdanost i perfomanse u svim vremenskim uslovima
 • Potpuno silikonski dizajn – niska cena
 • Male težine i dimenzija (31 cm u prečniku)
 • Niska potrošnja energije
 • Brza i jednostavna montaža i puštanje u rad