Filteri i kombajneri

Preduzeće Panos inženjering kao zastupnik firme Kathrein za potrebe tržišta mobilne telefonije nudi i niz dodatnih proizvoda i opreme koji pokrivaju frekvencijski opseg od 50 do 3500MHz, kao što su filteri,  duplekseri, Same-Band kombajneri, Multiband kombajneri (Dual, Triple, Quad), hibridni kombajneri (Duplex Hybrid, Active Duplex Hybrid, 3dB Couplers, Hybrid Ring Junctions), pojačavači, kao i uređaje za širokopojasne komunikacione sisteme. Sve ove proizvode odlikuje visoki kvalitet, vrlo mali gubici, visoka izolovanost između ulaznih portova, vrlo mala intermodulacija i velika ulazna snaga.

Filteri i kombajneri za profesionalne mobilne komunikacione sisteme 690 – 6000 MHz

Filteri i kombajneri za profesionalne mobilne komunikacione sisteme 690 – 6000 MHz
 • Multi – Band kombajneri
 • Same – Band kombajneri
 • Hybrid kombajneri
 • Električni pribor (Spliteri i Taperi)
 • Mehanički pribor (Clamps, Downtilt, Kits)
 • Sistemske komponente (spojnice, atenuatori, dc-dc konvertori…)
 • DTMAs

Kathrein PIM Filter

Kathrein PIM Filter

Kathrein PIM Filteri

Filteri i kombajneri za GSM, UMTS, LTE sisteme

Filteri i kombajneri za GSM, UMTS, LTE sisteme
 • Band-Pass filteri
 • Multi-Band kombajneri
 • Same-Band kombajneri
 • Hybrid kombajneri
 • DTMA

Filteri i kombajneri za vozila javnog prevoza

Filteri i kombajneri za vozila javnog prevoza
 • Multi-Band kombajneri GSM-R/GSM 900 – GSM 1800 – UMTS

Filteri i kombajneri za civilno vazduhoplovstvo

Filteri i kombajneri za civilno vazduhoplovstvo
 • Filter VHF 108 – 144 MHz
 • Filter UHF 225 – 380 MHz
 • Spliteri 50Ω
 • Mehaničke komponente

Filteri i kombajneri za emisione sisteme

Filteri i kombajneri za emisione sisteme
 • Spliteri
 • Kombajneri i spliteri za FM emisione sisteme
 • Komponente za antenske sisteme
 • Tehnički dodaci

Filteri i kombajneri za specijalne službe bezbednosti

Filteri i kombajneri za specijalne službe bezbednosti
 • Električni pribor (Spliteri i Taperi)
 • Duplekseri
 • Dual-Band kombajneri
 • GPS Pojačavači
 • Mehanički pribor