Optika

Hengtong grupa sa više od 18000 zaposlenih i 50 kompanija u vlasništvu i holding kompanija iz celog sveta predstavlja jednog od najvećih proizvođača optičkih materijala i uređaja u svetu. Kao najveći sistemski integrator i mrežni provajder u oblasti optičkih komunikacija,  a za potrebe tržišta savremenog društva, Hengtong je izgradio kompletan lanac proizvoda, od preforma do optičkih vlakana, od optičkih kablova do optičkog uređaja. Sa više hiljadama inovativnih patenata ova kompanija učestvuje u izradi desetine nacionalnih standarda optičkih vlakana.

Panos inženjering u svom portfoliu nudi širok spektar Hengtong proizvoda kao što su optička vlakna i kablovi, optičke šipke, optički uređaji, proizvodi za optičke komunikacione mreže …

Hengtong optički kablovi

Hengtong optički kablovi

Hengtong optički kablovi za spoljnu montažu mini

Hengtong optički kablovi za spoljnu montažu mini

Hengtong optički kablovi za unutrašnju montažu mini

Hengtong optički kablovi za unutrašnju montažu mini

Hengtong specijalni optički kablovi za spoljnu montažu

Hengtong specijalni optički kablovi za spoljnu montažu

Hengtong ODN proizvodi

Hengtong ODN proizvodi

Hengtong nadzemni ogoljeni provodnici

Hengtong nadzemni ogoljeni provodnici

Hengtong optički kablovi za prenos i distribuciju

Hengtong optički kablovi za prenos i distribuciju