RFID

RFID (Radio  Frequency Identification) predstavlja tehnologiju najviše zastupljenu u IoT svetu (Internet of Things). IoT predstavlja mrežu međusobno povezanih uređaja, objekata, predmeta opremljenih senzorom koji služi za prikupljanje podataka i njihovo slanje, najčešće putem interneta, na određenu destinaciju radi daljeg korišćenja.

rfid1

Jednom uspostavljen sistem koji povezuje željene uređaje funkcioniše samostalno, bez daljeg uticaja čoveka. Prikupljeni podaci se skladište i mogu se analizirati i koristiti u najrazličitije svrhe.

RFID4

RFID predstavlja sistem za daljinsko povezivanje putem radio talasa i sastoji se iz najmanje dve jedinice – primopredajnika. Jedna jedinica, po pravilu manja, može se ugraditi, nalepiti, zakačiti na objekat, biće ili predmet sa kojim se uspostavlja veza (Tag), dok druga jedinica, najčešće fiksna, (Reader) služi za komunikaciju sa pokretnom jedinicom. Na ovaj način prikupljeni podaci se povezivanjem na računar ili informacioni sistem dostavljaju na dalju obradu.

Trenutno razvijene tehnologije razlikuju RFID sisteme sa aktivnim i pasivnim tagovima. U pasivnom sistemu Tag nema sopstveno napajanje već za rad koristi energiju koju, putem elektromagnetnih talasa, dobija od čitača. U aktivnom sistemu Tag ima sopstveno baterijsko napajanje.

Pasivni Tag je manjih je dimenzija i može se postaviti na bilo kom mestu i na bilo koji proizvod. Izrađuje se u obliku nalepnica, kartica ili kućišta i ugrađuje se i u pokretne objekte. Relativno je malog dometa, ali ima praktično neograničen rok trajanja.

Pasivni sistemi koriste tri opsega frekvencija:

  • 25 – 134 KHz – Low Frequency (LF), domet 1 – 10cm
  • 56 MHz –High Frequency (HF), domet 1 – 100cm
  • 865 – 960 MHz –Ultra High Frequency (UHF), domet do 30m

Aktivni Tag omogućava komunikaciju na dosta većem rastojanju, ima veću memoriju, većih je dimenzija i skuplji je, ali mu je rok trajanja ograničen trajanjem baterije. Koristi frekvencije od 433 MHz ili 915 MHz.

RFID tehnologija ima primenu u skoro svim sferama ljudske delatnosti zahvaljujući svojoj jednostavnosti, pouzdanosti i isplativosti.

Preduzeće Panos inženjering u saradnji sa firmom Kathrein, ima kompletna rešenja za primenu RFID tehnologije u oblastima:

Logistike

Distributivni centri

Skladišta

Transport

Trgovine

Praćenje robe

Popis robe

Prodajni objekti

Prećenja vozila

Naplata putarine

Kontrola ulaska

Parking

Automatizacije u industriji

 

 

 

 

 

Iot (Industrial Internet of Things)

Iot (Industrial Internet of Things)

Kathrein RFID Products

Kathrein RFID Products

Kathrein Solutions Iot portfolio

Kathrein Solutions Iot portfolio

Kathrein Intelligent Transportation Systems

Kathrein Intelligent Transportation Systems

Kathrein Industry & Logistics Solutions

Kathrein Industry & Logistics Solutions