V Band radio

Siklu Communication Ltd, kompanija sa preko 30 priznatih patenata i sa preko 13500 EtherHaul E-band jedinica prodatih širom sveta, nametnula se kao svetski lider na polju bežičnih mreža milimetarskih talasnih dužina.

Siklu E-band uređaji (70/80GHz) sa gigabitnim protokom i V-band (60GHz) radio uređaji, predstavljaju najekonomičnije i najpouzdanije rešenje na polju bežičnih veza između dve tačke (‘’point to point’’) kratkog dometa. Korišćenje E band spektra od 71-76 GHz, 81-86 GHz i 92-95 GHz omogućio je protok reda Gbps bez korišćenja dodatne radio opreme, na udaljenostima od nekoliko kilometara.

Primenom silikonske tehnologije i EtherHaul rešenja, Siklu je uspeo da postigne veću pouzdanost, bolje perfomanse, manje dimenzije samog uređaja, kao i nižu cenu proizvoda. Laka i jednostavna montaža, integracija u postojeće mreže, eko dizajn, nesmetan rad u svim klimatskim uslovima, predstavljaju još neke od pogodnosti koje ovu kompaniju svrstavaju u sam vrh na svetskom tržištu.

Panos inženjering je ovlašćeni distributer kompletnog prodajnog asortimana firme Siklu na teritoriji  Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Kosova. 

ETHERHAUL-600T V-BAND RADIO

ETHERHAUL-600T  V-BAND RADIO
  • Gbps protok
  • Dizajniran za ulično okruženje
  • Visoka pouzdanost i perfomanse u svim vremenskim uslovima
  • Radni opseg 57-66 GHz
  • Potpuno silikonski dizajn – niska cena
  • Malih dimenzija (15 cm u prečniku)
  • Brza i jednostavna montaža i puštanje u rad