Zračeći kablovi

Kompanija Kabelwerk Eupen Ag je danas jedan od svetskih lidera u proizvodnji kablova u Evropi, u čijoj ponudi se nalazi širok spektar kablova izuzetnih električnih i mehaničkih karakteristika. Pored proizvodnje koaksijalnih kablova, kompanija Eupen se ističe i po širokoj ponudi kvalitetnih zračećih kablova, koji ispunjavaju visoke standarde tržišta.

Jedan od poslovnih saradnika, sa kojima kompanija Eupen već duži niz godina uspešno sarađuje, je i preduzeće Panos inženjering, koje u svojoj ponudi nudi širok spektar Eupen zračećih kablova.

Uputstvo za instalaciju zračećih kablova

Uputstvo za instalaciju zračećih kablova

Zračeći kablovi

Zračeći kablovi
  • Prenosna linija i antena, istovremeno
  • U velikim građevinskim objektima, tunelima, podzemnoj železnici, rudnicima…
  • za FM, VHF, TETRA, TETRAPOL, TDMA, CDMA, W-CDMA, PCN, PCS, GSM, GSM-R,UMTS, LTE, WLAN, WiFi…
  • tipovi zračećih kablova:
    • CMC (Coupled Mode) kablovi – dizajnirani su za unutrašnji prostor
    • LSC (Leaky Section) kablovi – najbolje perfomanse do 1 GHz
    • RMC (Radiated Mode) kablovi – dizajnirani za opseg do 6 GHz