Usluge

Svojim dugogodišnjim iskustvom, znanjem i stručnim kadrom, pored zastupanja najvećih svetskih brendova (Kathrein, Rosenberger, Telegärtner, Eupen, Siklu, Hengtong, Anritsu…) na teritoriji Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Kosova, preduzeće Panos inženjering nudi i usluge inženjeringa, servisiranja i testiranja merne opreme neophodne za izgradnju, nadzor i održavanje telekomunikacionih sistema, tehničku pordšku korisnicima, vrši usluge integracija, verifikacija i optimizacija sajtova mobilne telefonije, instalaciju ripitera, merenje PIM.

Kao ovlašćeni zastupnik i serviser kompanije Siklu, nudi i usluge instalacija i puštanja u rad microwave linkova. Isporuka opreme vodećih svetskih proizvođača radio-komunikacione opreme, kao i montaža, testiranje i puštanje u rad istih, izrada projekta izvedenog stanja, su još neke od usluga koje ovo preduzeće pruža svojim klijentima.

Za potrebe svojih, kako poslovnih partnera, tako i trećih lica, Panos inženjering obavlja i konsultantske usluge izrade studija stanja, studija komunikacijskih potreba, kao i studija ispravnosti. Idući u korak sa najnovijim tehničkim dostignućima iz oblasti telekomunikacionih tehnologija, svojim korisnicima nudi korisničke i specijalizovane kurseve, sa domaćim ili inostranim trenerima, obrađujući aktuelne teme iz oblasti telekomunikacija, kao i teme vezane za individualne potrebe i interesovanja klijenata.

Za potrebe precizne evaluacije budućeg sistema ili poboljšanja rada sistema, koristeći se  najsavremenijom opremom, Panos inženjering obavlja usluge terenskog merenja, uz izdavanje nalaza i mišljenja. Vrši usluge integracije, verifikacije i optimizacije antenskih sistema baznih stanica mobilne telefonije, koja podrazumeva: merenje i korigovanje azimuta i tilta antena, vizuelno proveravanje kabliranja od BTS ka antenama, proveru ispravnosti radio parametara i izradu foto-dokumentacije i neophodnih izveštaja.